7 gün 24 saat kanserde ikinci görüş için danışabilirsiniz

Bizi Arayın

+90 (506) 535 48 26

Nelere Cevap Veriyoruz

Kanserinizin yaygınlığı, evresi, aldığınız tedavilere yanıt

Hastalığımın evresi yani yaygınlık derecesi nedir?

Hastalığın yaygınlığı, hasta ve ailesinin en çok merak ettiği, doğru tedavi planın da en önemli belirleyicisidir. Kanserin yayılımını saptamak için yapılan PET-Tomografi görüntüleri hasta ve yakını ile paylaşılarak hastaya özgü görseller eşliğinde gösterilebilir. Bu yöntem ile hasta ailesi, kimi zaman da hastanın tedavi seçiminde daha etkin rol almasına katkı sağlanır. Sıklıkla hastanın kanser yayılımına ait görselleri hasta veya ailesinin anlayamayacağı düşünülerek paylaşılmaz. Tecrübelerimiz hasta ve yakını hastalığının yayılımı ile ilgili ne kadar bilgilenir ise tedavi sürecinde o oranda görev almakta ve çözüm önerilerine katkı sağlamaktadır. Ekibimiz, yapılan görüntülemeleri hasta ve yakına anlayabileceği görseller eşliğinde hastalığın yaygınlığının anlatılması eğitim hedeflerimizin başında yer alır.

Yapılan görüntülemeler yeterli mi?

Farklı kanser türünde yapılacak görüntüleme yöntemleri de farklılıklar içerebilir. Örneğin beyin tümörlerinde tercih edilen görüntüleme yöntemi Beyin MRI iken, prostat kanseri kemik metastazında PSMA PET tomografi tercih edilir. Nöroendokrin kanserde Ga 68 PET-Tomografi, akciğer, meme, kolon kanserinde klasik Fdg PET Tomografi tercih edilir. Hastalarımızın ikinci görüş öncesi değerlendirmesinde uygun görüntüleme yöntemi yapılmamış ise ilave görüntüleme yöntemleri istenebilir.

Vücudumda kanserin yayılımı ve organlarım ile ilişkisini görebilir miyim?

Kanserin yayılımı ile ilgili tüm görüntüleme yöntemleri hasta ve ailesine verilecek kısa bir anotomi eğitimi sonrası kolaylıkla anlatılabilir. Örneğin akciğer kanseri tanısı olan bir hastada tümörün kalbe veya damarlara olan uzantısı, lenf bezlerine yayılımı rahatlıkla gösterilebilir.

Uygulanan tedaviler sonrası radyolojik yanıt var mı?

Tedaviye yanıt değerlendirme kanser tedavisininde önemli adımlardan bir diğeridir. Tedaviye yanıtın olduğunu görmek hasta ve ailesini son derece mutlu edecektir. Yanıt yoksa da bir sonraki aşamada önerilecek tedavinin kararını kolaylaştırır. Tedaviye yanıt sıklıkla bir önceki yapılan görüntüleme yönteminin tekararı ve ve önceki görüntüleme ile yeni yapılacak görüntüleme yönteminin kıyaslanması ile olur.

Kaç değişik türde PET uygulaması var, bana yapılan PET BT uygun mu?

PET Tomografi kanserin boyutunu, komşu organlar ile ilişkisini ve yaygınlığını hem anotomik olarak hem de fonksiyonel olarak da gösteren bir yöntemdir. Fonksiyonel demek kanserin bir tür canlılık düzeyi olarak da ifade edilebilir. Tümörün aktivitesinin boyuttan bağımsız rakamsal bir ifadesidir. Kimi zaman uygulanan tedaviler sonrası tümör boyutu değişmeksizin canlılık oranı azalabilir. Bu değerler SUV değeri olarak adlandırlır. Kanser türlerinde çekilen PET Tomografiler de ayrıdır. Aynı cihaz kullanılmakla birlikte her kanser hücresi klasik PET-Tomografide kullanılan Fdg olarak adlandırılan maddeyi tutmaz. Örneğin Nöroendokrin tümörlerde Ga68 PET Tomografi tercih edilirken, prostat kanserinde PSMA PET tomografi tercih edilir. Bazı durumlarda bir hastada ayunı anda kanser hücreleri heterojen yapıdadır. Bu durumu sıklıkla nöroendokrin tümörlerde görürürz. Bu gibi durumlarda her iki PET Tomografi yöntemini de aynı anda kullanabiliriz. Hastalarımızı değerlendirme öncesi bu gibi önemli kriterleri gözden geçirmekte ve gerekli olan radyolojik görüntülemeleri yapmaktayız.