7 gün 24 saat kanserde ikinci görüş için danışabilirsiniz

Bizi Arayın

+90 (506) 535 48 26

Teknolojilerimiz

Hastaya ve Hastalığına Özel Tedaviler

Hedefe yönelik akıllı tedaviler kanser hücresinin ve hücre içi büyüme sinyal yollarının moleküler düzeyde tanınması ve bu büyüme yollarını uyaran sinyallerin çeşitli ilaçlar ile hücre içi ve hücre dışından engellenmesinin başarılması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu alanda en dikkat çeken başarılar akciğer adenokanser türünde elde edilmiştir. Tüm bu saydığımız basamaklara yönelik geliştirilen tedavilere, "hedefe yönelik tedaviler veya akıllı ilaçlar" adını vermekteyiz.

Bu mutasyonların tanımlanması hangi hastaya hangi tedavinin yararlı olacağını aydınlatmada son derece önemlidir

Moleküler yolları ve bu yollardaki anormal değişiklikleri (mutasyonları) anladıkça bu mutasyonlara özgü hedefe yönelik ilaçların sayısı artmaktadır. Geliştirilen bu ilaçlar 4. evredeki hastalarda yaşam sürelerinde uzama ve yaşam kalitesinde artışı beraberinde getirmiştir. Bu evre kanserlerde kemoterapiler ile elde edilen sınırlı yaşam süresi, hedefe yönelik tedavilere uygun hastalarda anlamlı bir şekilde uzamaktadır.

Kanser hücresindeki bu özel moleküler değişiklikler tümörün DNA’sından yapılan analizler sonucu ortaya konur. Kanser tanısı almış hastalarda mutasyonların yani hedefe yönelik ilaçların uygun olabilirliğinin saptanması iki yolla olur. Bunlardan ilki biyopsi ile hastadan alınan tümör dokusunda yapılan moleküler testlerdir. İkincisi ise son yıllarda güvenilirliği ve kullanımı giderek artan sıvı (likit) biyopsilerdir. Yani hastadan biyopsi alınmasına gerek olmadan kan örneği alınarak bu testler yapılır. Bu testlerde kanda dolaşan tümör DNA’sının saptanarak hedefe yönelik tedavilere uygun mutasyonların varlığı araştırılır. Likit biyopsiler, özellikle daha önce biyopsi yapılmış ancak yeterli dokusu kalmamış hastalarda yeniden biyopsi yapılmasını önlemektedir.

Ekibimizde bulunan moleküler patoloji uzmanımız ve genetik mühendisimiz, hastalığınızın karakterini ve sizler için en uygun tedavi belirleme konuusnda en önemli destekçilerimiz olacaktır.

İmmünoterapiler

Bağışıklık (immün) sistemi eforunun önemli bir kısmını normal hücreler ile "yabancı" hücreleri ayırmak için harcar. Bunu gerçekleştirmek için, hücresel düzeyde kontrol noktalarını kullanır. Savunma sistemini aktifleştirmek için, kontrol noktalarına etki eden moleküllerin aktif veya pasif konumda olması gerekir. İşte 2012 sorası kanser tedavisinde çığır açan ve savunma sistemini aktifleşten ilaçlara immünoterapiler denir.

Kanserde immünoterapinin amacı, bağışıklık sistemini kanserle şavaşmak üzere tetiklemek, güçlendirilmek ve yeniden düzenlemektir

Bu ilaçlar immün kontrol noktası (checkpoint regulators) düzenleyicileri olarak tanınır ve kanser tedavisinde çığır açmıştır.

Kanser alanında immünoterapi ilaçlarının kullanım yaygınlığı her geçen gün artmaktadır. İmmün kontrol noktası düzenleyicileri olan immünoterapiler sırasıyla şu kanser türlerinde kullanım onayı almışlardır:

- Cilt kanseri malign melanom (ipilimumab 2011, nivolumab ve pembrolizumab 2014)

- Akciğer kanseri, (nivolumab ve pembrolizumab 2015)

- Böbrek (renal hücreli) kanser, (nivolumab 2015)

- Hodgkin lenfoma, (nivolumab 2016)

- Mesane kanseri (üretelyal kanserler), (atezolizumab 2016)

- Baş ve boyun kanserleri (pembrolizumab 2016)

İmmünoterapiler konusunda ülkemizde en deneyimli medikal onkologlar sanal onkoloji konseyimizin üyesi durumundadır.

Moleküler Tedaviler

Nükleer Tıp’ta son yıllardaki gelişmeler, özellikle ameliyat şansı bulunmayan hastalar için ek tedavi alternatifleri sağlıyor. Kanser hastalarının yaşam süresi uzatan ve kalitesini yükselten bu tedaviler, kanserli dokunun yerini bulan hedefe yönelik akıllı tedavi özelliği taşıyor.

Kanserli hücrenin özelliklerine göre tedavi

Kanserde çağdaş tedavi yaklaşımları daha çok hedefe yönelik tedaviler adı altında değerlendirilmektedir. Buradaki hedef, kanser hücreleridir. Anormal olarak çoğalan kanser hücreleri, normal hücrelerden hücrelerin yüzeyindeki çeşitli proteinler ya da içerisindeki bazı moleküller nedeni ile farklı özellikler taşımaktadır. Son yıllarda kanser hücresinin özelliklerini ya da zaaflarını saptayabilen moleküller sayesinde akıllı tedaviler geliştirilmektedir. Bu moleküller ağız ya da damar yoluyla vücuda verildiğinde kanserli bölgeye yönlenmektedir.

Moleküler araçlar ile hedef kanserli doku

Kanser hücresine yönlenen özel bir molekülünüz var ise uygulanacak tedaviye göre ilaç, atom ya da tahrip edici başka maddeler bu moleküle yüklenebilir. Moleküllere iliştirilen bu özel taşıyıcılar, tedavi edici maddeleri vücutta seçici olarak kanserli hücrelerin bulunduğu hedefe götürerek hastalıklı dokuyu hücre düzeyinde tahrip edebilmektedir. Böylelikle hem sağlıklı dokular daha az etkilenmekte hem de daha etkin dozlar kullanılabilmektedir.

Ameliyat uygulanamayacak hastalar için yeni seçenekler

Moleküler tedavi kanserle mücadelede yeni bir silah sağlamaktadır. Cerrahi yöntemlerin kullanılamadığı durumlarda ya da tüm tedavi seçeneklerini tüketmiş hastalara ek bir şans vermektedir. Hastalığı daha ileri safhalarda olan kişilerde kötü hücrelere son bir darbe olarak bu yeni yöntemler uygulanabilmektedir. Ancak deneyim arttıkça hastalığın daha erken aşamalarında da bu tür tedaviler uygulanabilecektir.

Görüntülemede de taşıyıcı molekül mantığı

Vücuda yayılan kanser hücrelerinin görüntülenmesi de aynı mantığa dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Kanser hücresinin özelliğine uygun olarak elde edilen adrese götüren moleküler taksi görevindeki maddeler hücrelerin vücuttaki yayılımı görüntülenmektedir. Daha önceden gerçekleştirilen görüntüleme yollarıyla kıyaslandığında, moleküler görüntüleme ile yapılan değerlendirme çok daha başarılı sonuçlar vermektedir. Aynı yöntem kullanılarak hem tedavi hem görüntüleme sağlayan maddeler de kullanılabilmektedir. Teranostik (yani latince tedavi anlamındaki terapi ve tanı anlamındaki diagnostik kelimelerinin birleşimi) adı verilen bu maddelerle tedavi yanında eş zamanlı ilacın vücuttaki dağılımı ve hastalığın seyri daha etkin şekilde takip edilebilmektedir.

Prostat kanserinde etkin uygulanıyor

Prostat kanserinin tanı ve tedavisinde yeni moleküler tanı ve tedaviler kullanılmaya başlanmıştır, yakın gelecekte daha yaygın olarak kullanılacaktır. Kan tahlillerinde halk arasında PSA denilen tümör belirleyicisi vardır. Prostat kanseri teşhisi konulduktan sonra kanserin hangi aşamada olduğu görüntüleme ile belirlenebilmektedir. Moleküler hedefe yönelik tedaviler ile aynı mantık ile hareket edilmektedir. Prostat kanserine özgü PSMA proteininden faydalanılarak PET/BT görüntüleme yöntemi geliştirilmiştir. PSMA PET/BT yayılma potansiyeli taşıyan prostat kanserinde metastaz varlığı saptanabilme, gereksiz girişim ve tedavileri engelleyebilme potansiyeli taşımaktadır. Metastatik olduğu saptanan ve standart tedavilere direnç gösteren hastalarda ise yüksek enerjili bir atom olan lutesyum 177 kullanılarak lutesyum PSMA ile hedefe yönelik tedavi yapılabilmektedir. Prostat kanserinde yeni uygulamaya başlanan bir diğer moleküler tedavi radyum 223’dür. Radyum 223 ile hormona dirençli prostat kanserlerinin kemik metastazları hedeflenebilmektedir. Yaygın kemik metastazlı prostat kanserlerinde Radyum 223 tedavisi ile sağkalım süresinin uzadığı gösterilmiştir.

Kansere atom yüklü boncuklar

Karaciğer kanserlerinde hastalıklı bölgeye damar yolu ulaşılarak radyoaktif işaretli mikroküreler (boncuklar) verilmesi kanserli dokuyu tahrip edebilmektedir. Radyoembolizasyon veya radyomikroküre tedavisi olarak isimlendirilen işlem Nükleer Tıp, Radyoloji, Tıbbi Onkoloji ve bölümlerinin işbirliği ile uygulanmaktadır. Yöntem, karaciğerin kendi kanserlerinde ya da başka organlardan karaciğere yayılmış (metastatik) hastalıklarda uygulanabilmektedir. Tedavide mikroskobik boyuttaki radyoaktif yüksek enerjiye sahip yttrium-90 içeren boncuklar kullanılmaktadır. Tümörü besleyen alana anjiografi işlemi ile damar yolundan ulaştırılan radyoaktif boncuklar, tümör hücresini ve yakınındaki olası küçük yayılımları hücresel düzeyde ışınlayarak yok edebilmektedir. Tedavi, hastalığın ilerlemesinin engelleyebilmekte, gerilemesine yol açabilmekte ve hayatta kalım süresine katkı sağlayabilmektedir. Genellikle kanser ilaçlarından yeterli yararı görmemiş ve ameliyat şansı bulunmayan hastalarda tercih edilmektedir. İşlemin yapılabilmesi için; hastanın yaşı ve genel durumu, karaciğerin durumu, vücutta başka yayılımların olup olmaması önemli kriterlerdir.

Nöroendokrin tip kanserlerde tedavi yaşam süresini uzatıyor

Nöroendokrin adı verilen kanser türlerinde de radyoaktif tedavilerden yararlanılmaktadır, bu tedavi peptid reseptör radyonüklid tedavi (PRRT) olarak isimlendirilmektedir. Kısaca NET (nöroendokrin tümör) olarak adlandırılan ve somatostatin dediğimiz peptid yapıda reseptörler taşıyan bu tip tümörler mide, pankreas, barsak, tiroit, akciğer gibi birçok organ kökenli olabilmektedir. Tedavi öncesi tümörlerdeki bu reseptörlerin yaygınlığı ve dokudaki miktarı PET/BT ile görüntülenir. Aynı zamanda hastalık yaygınlığı, metastazları saptanır ve verilecek tedavi dozu için planlama yapılır. Tedavide damar yolu ile verilen radyoaktif peptidler hedeflenen hücrelerin üzerine yapışarak yüksek miktarda ışın yayarlar ve kanserli hücreleri tahrip edebilirler. Hastaların tedaviden sonra birkaç gün hastanede kalması gerekebilir. Tedavinin genellikle 3-5 kür uygulanması gerekmektedir. Cerrahi şansı olmayan, tümörün vücuda yayıldığı ve kemoterapinin yanıt vermediği hastalarda uygulandığında, üç hastadan birinde hastalık tedaviye yanıt verebilmekte hastaların yarısında hastalığın ilerlemesini durdurabilmektedir.

Tiroid kanserinde radyoaktif iyot tedavisi

Radyonüklid tedaviler içinde en yaygın olarak kullanılan ve bilinen tiroit kanserinde uygulanan radyoaktif iyot tedavisidir, halk arasında atom tedavisi olarak da bilinir. Uzun yıllardır uygulanan başarısı ve güvenirliliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemdir. Tiroit kanseri tanısı konulan hastaların büyük çoğunluğuna ameliyat sonrası uygulanması gereken bir tedavidir. Radyoaktif iyot ameliyatla tüm tiroit bezi tamamen çıkarıldıktan sonra geride kalan hücrelerde birikir. Yaydığı ışınlar ile mikroskobik artıkların da ortada kaldırılmasını sağlar. Nüks eden hastalarda da gerekirse tekrarlayan yüksek dozlarda verilerek uygulanan bir yöntemdir. Tedavi uygulaması oldukça basittir, ağız yolu ile kapsül veya sıvı şeklinde radyoaktif iyot içirilerek uygulanır.

Çocukluk çağının bazı tümörlerinde radyoaktif tedaviler etkin olabiliyor

Bir çocukluk çağı tümörü olan nöroblastomanın tedavisinde radyoaktif iyot ile bağlı MIBG dediğimiz maddeler kullanılabilmektedir. Kanser hücresi tarafından kullanılan norepinefrin adı verilen bir peptide benzer özellikteki MIBG, radyoaktif iyot ile bağlanarak damar yolu ile verilir. Bu tedavi cerrahi şansı olmayan ileri evredeki hastalarda hedef kanser hücrelerini tahrip ederek hastaların üçte birinde katkı sağlamaktadır. Radyoaktif MIBG tedavisi seçilmiş hastalarda nöroendokrin tümörlerde de etkin olabilmektedir.

Lenfoma (Lenf düğümü) kanserinde kullanımı

Lenfoma adı verilen lenf düğümü kanserinde diğer tedavilerle yanıt alınamayan olgularda radyonüklid tedavi seçenek olabilmektedir. Düşük dereceli lenfoma teşhisi konulmuş hastalardan seçilmiş olgulara uygulanabilmektedir. Yttrium-90 veya İyot-131 gibi radyoaktif maddelere bağlı CD20 adı verilen antikorlar kanserli hücrelerde bulunan antikor hedeflerine yönlenmekte ve mikroskobik düzeyde yüksek düzeyde ışın yayarak hücreleri tahrip etmektedir. Diğer tedavi yöntemlerine direnç gösteren bu tip hastalıkta olguların yarısından fazlasında yanıt alınabilmektedir.

Hastayı yıpratmıyor

Hedefe yönelik atom tedavileri hastayı yormayan, kanser dışı dokulara yüksek zarar vermeyen yöntemlerdir. Radyoterapi uygulamasında ışınlar vücudun kanserli olmayan bölümlerine de tesir etmekte ve sağlıklı dokulara da zarar verebilmektedir. Atom yüklü tedavilerde ise tüm vücuda ışınlama yapılması söz konusu değildir. Sadece kanserli tümör ve çevresinin radyasyon ışınlarına maruz kaldığı yöntem sayesinde, vücudun sağlıklı dokuları radyasyonun zararlı etkilerinden büyük oranda korunmaktadır. Ancak atomun kullanılmayan kısmının vücuttan atılma noktalarının zarar görmesini engellemek için gerekli önlemleri almak gerekmektedir.

Buz dağının görünen kısmı

Nükleer tıp her tür kanserin tedavisinde kullanılmamaktadır. Hızla gelişen bir tedavi yöntemi olan nükleer tıp nöroendokrin tümörlerde, lenf kanserinin bazı türlerinde, karaciğer, zehirli guatr ve tiroit kanserinde, çocukluk çağlarında görülen bazı tümörlerde, prostat kanserinde doğru hasta seçimi yapılarak kullanılabilmektedir. Ancak hastanın tanı aşamasından itibaren çoklu uzmanlardan oluşan multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirilmesi, tedavi planı yapılması gerekmektedir. İlerlemeler göz önüne alındığında gelinen noktanın buz dağının görülen kısmı olarak nitelemek doğrudur.

Onkolojik Cerrahiler - Kanser Ameliyatları

Cerrahi, kanserin bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biridir. Patoloji, anatomi ve modern cerrahi tekniklerinin bilinmediği eski dönemin cerrahları, tümörü kateterizasyon (dağlama) ya da bıçakla çıkarmayı denemiş fakat bu girişimler çoğunlukla istenen başarıya ulaşamamıştır.

Bilimin ve teknolojinin gösterdiği büyük ilerlemelerle günümüzde erken evre veya bölgesel olarak ilerlemiş kanserlerin ana tedavisi invaziv / radikal cerrahi yöntemlerdir. Ayrıca 4. evre (metastatik=ilerlemiş) kanserlerin bir kısmında tümör yükünü azaltmak veya tümöre bağlı ani gelişen şikayetleri (ağrı, bağırsak tıkanıklığı, sinir basısı gibi) gidermek için de cerrahiye sıklıkla başvurulmaktadır.

Kanserin tedavisinde invaziv cerrahi klasik yöntemdir ve bu yöntemde deri kesilerek kanserli dokuya ulaşılır. Bununla birlikte minimal invaziv tedavi yöntemlerin, ki bunların bir kısmı girişimsel radyologlar tarafından yapılır, kanser tedavisindeki rolü giderek artmaktadır. Minimal invaziv işlemlerde büyük kesiler yerine hastaya daha az zarar veren küçük delikler açılır. Bu amaçla, kriyoablasyon (dondurarak yok etme), radyofrekans ablasyon (yakarak yok etme), nanoknife (elektroporasyon), laparoskopik cerrahi (kansız ameliyat), robot cerrahisi (DaVinci robotu ile), doğal açıklık cerrahisi (natural orifice surgery, ağız boşluğu, rektum ve vajina yolu ile), tek delikten laparoskopi (SİLS) gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Kanser ameliyatlar çeşitleri nelerdir?

Kanser tedavisi için cerrahinin uygun olup olmadığı şunlara bağlıdır:

- Sahip olduğunuz kanser türü

- Sahip olduğunuz kanserin pozisyonu ve evresi

- Genel sağlık durumunuz

Her kanser için cerrahi ilk seçenek değildir. Cerrahi lokal (bölgesel) bir tedavidir. Eğer kanseriniz yayılmışsa ya da tümör küçük olduğu halde sistemik karakterde bir kanser türüne sahipseniz (meme kanseri gibi) cerrahi sizin için en iyi tedavi yolu olmayabilir. Veya hematolojik kanserlerde (lösemi, lenfoma gibi) sistemik tedaviler (kemoterapi gibi) ön plandadır. Bu durumda kemoterapi, hedeflenmiş tedavi, immünoterapi ya da hormon tedavisi gibi vücudunuzun tamamına etki edecek bir tedavi almanız sizin için daha iyi olabilir.

Tümörlerin küçültülmesi ve semptomların kontrol edilmesi için radyoterapi de kullanılabilir.Cerrahi kanserin ana tedavilerinden biridir ve ihtiyacınız olan tek tedavi yöntemi olabilir. Kanser ameliyatlarında cerrahınız tümörü, bütünlüğünü bozmadan ve etrafında bir miktar normal doku ile birlikte çıkarır (buna temiz cerrahı sınırlar veya cerrahi sınırlar negatif denir). Bununla birlikte kansere en yakın lenf nodları da olası sıçramış kanser hücrelerini tespit etmek için çoğunlukla çıkarılmaktadır.Birçok amaçla ve çeşitte kanser ameliyatı vardır.

Bunların başlıcaları;

Tedavi edici (küratif) kanser ameliyatları: Klasik kanser ameliyatları. Tümörün, çevredeki bir miktar normal doku ile birlikte çıkarıldığı ameliyatlar.

Koruyucu (profilaktik) kanser ameliyatları: Kalıtsal geçişli kanserlerde. Örneğin BRCA mutasyonu taşıyıcıların memelerini ve yumurtalıklarını daha kanser oluşmadan aldırması gibi.

Tanısal (diagnostik) kanser ameliyatları: Lenfomalarda batın içi lenf nodu örneklemesi amacıyla

Evreleme amaçlı kanser ameliyatları: Yumurtalık – over kanserinde cerrahi sırasında direk bakı ve karın zarından örnek alınması kanserin evresi hakkında bilgi edinilir.

Tümör hacmini azaltan (debulking) kanser ameliyatları: Bu yöntem en sık yumurtalık (over) kanserinin tedavisi ile birlikte anılmaktadır; bununla birlikte bazı 4. evre meme ve immünojenik özellikteki kanserlerde (örneğin böbrek) kullanılmaktadır.

Geçici çözüm sağlayan (palyatif) kanser ameliyatları: Bağırsak kanserlerinde görülebilen tümöre bağlı obstrüksiyonlarda (bağırsak tıkanıklıklarında)

Destekleyici kanser ameliyatları ve uygulamaları: Venöz port uygulaması. Kanser tedavileri sırasında (özellikle) çok defa damar yolu açmak yerine, göğüsteki bir ana damara santral venöz damar yolu açma uygulaması. Bu damar yolu aynı zamanda testler için kan almaya da olanak verir. Ağızdan gıdaları almanın mümkün olmadığı durumlarda geçici veya kalıcı mide tüpü (gastrostomi tüpü – G-tüp) uygulamaları.

Doku bütünlüğünü sağlamaya yönelik (rekonstrüktif) kanser ameliyatları: baş-boyun ve meme kanserlerinde sıklıkla kullanılır.

Minimal invaziv kanser cerrahileri: Laparoskopik cerrahi, robot cerrahisi, doğal açıklık cerrahisi gibi

Kanser ameliyatlarının diğer ameliyatlardan farkı var mıdır?

Kanser ameliyatlarının diğer ameliyatlardan en belirgin farkı tümörün nüks etmemesi için tümöre mümkün olduğunca dokunmadan, delmeden ve özellikle küratif (tedavi edici) kanser ameliyatlarında daima etrafta mutlaka sağlıklı doku kazanılarak tümörlü dokunun lenf bezleri ve etkilediği tüm komşu organlar ile birlikte eksiksiz olarak çıkartılmasıdır. Bu da cerrahın tüm çevre dokulara hakimiyetini ve bir sorun olduğu zaman çalıştığı bölgedeki tüm dokularda gelişen sorunları düzeltebilme yetisi olmalıdır.

Kanser ameliyatlarında deneyimli merkezleri tercih etmek bir fark yaratır mı?

Yapılan birçok bilimsel çalışma ile de gösterimiştir ki, hasta volümünün (sayısı) fazla olduğu merkezlerde uygulanan kanser tedavileri daha başarılıdır. Hatta bu merkezlerde tedavi gören hastaların ortalama sağkalım sürelerinin anlamlı olarak daha yüksek olduğu analizlerle gösterilmiştir.Hasta kendisini en rahat hissettiği ve bu konuda deneyimi olduğu bilinen cerrahı seçmelidir. Size olumlu yaklaşan, güven veren, sorularınızı açık ve net bir şekilde yanıtlayabilen yani manevi açıdan sizi ameliyata en iyi hazırlayan onkoloji ekibi ile yola çıkmak önemlidir.

Radyoterapide Son Teknolojiler

Işın tedavisi, şua tedavisi ve radyasyon tedavisi olarak da adlandırılan radyoterapi (RT), kanseri tedavi etmek için ilk olarak bundan yaklaşık 1 asır önce kullanılmıştır. O zamandan bu yana bu yöntemin etkinliğini artırmak ve yan etkileri en aza indirmek için teknolojik olarak büyük ilerleme kaydedilmiştir.

Giderek daha yaygın bir şekilde radyoterapi, tümör kontrolünü ve yaşam kalitesini artırmak ve yan etkileri azaltmak için, cerrahi ve sistemik tedavilerle birlikte kullanılmaktadır. En iyi tedavi sonuçlarına her bir hasta multi-disipliner bir kanser tedavi ekibi tarafından değerlendirilerek ulaşılır. Bu ekipte radyasyon onkoloğu, medikal onkolog, cerrah ve diğer uzmanlar bulunur.

Radyoterapinin birçok farklı uygulama şekli ve amacı vardır

- tek tedavi olarak,

- sistemik ajanlarla birlikte,

- ameliyattan önce veya sonra, mikroskobik boyutta tümör kalma iltimalini minimalize etmek için,

- hastalık ileri evrede olduğunda destek amaçlı

Tedavi süresi tek seanstan, 8 haftalık günlük uygulamaya kadar değişebilir. Her bir farklı hasta için teknik, doz, beklenen faydalar, ve yan etkiler tanıya ve tedavi bölgesine göre değişebilir.

Tümör dışındaki sağlıklı organların korunması onkolojinin önemli konularından biri haline gelmiştir (organ koruyucu tedaviler). Meme ve gırtlak kanseri gibi belli kanser türlerinde tüm organın çıkarıldığı radikal ameliyatlar yerine, sadece tümörün çevresinde bir miktar normal doku ile birlikte çıkarıldığı ve takibinde adjuvan (koruyucu) radyoterapinin uygulandığı hastaların uzun dönem sonuçları birbirine denktir. Hatta beklendiği üzere organ koruyucu işlemler daha az yan etki sunmaktadır.

TRUEBEAM STX İLE RADYOTERAPİ - IŞIN TEDAVİSİ

Kanserin radyoterapi ile tedavisinde de günümüzde “hedefe yönelik ışınlama” prensibinden hareket edilmektedir. Işın tedavi teknolojilerinde kanserli bölgeye odaklanılarak, sağlıklı hücrelerin en az zarar görmesi ile daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanmaktadır.

TrueBeam STx, onkoloji tedavisinde tüm radyoterapi tekniklerini bir arada ve üst düzeyde kullanabilen yeni nesil bir radyoterapi cihazıdır. Hem üç boyutlu tedaviler (3D-CRT), hem yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT), hem de volümetrik ARC tedavileri bir arada yapılabilir. Aynı zamanda sterotaktik beden radyoterapisine (SBRT) de olanak sağlayan cihaz, radyoterapinin en geniş spektrumlu tedavi imkanı sağlayan aracıdır.

Cihaz, özellikle sterotaktik özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Sterotaktik radyoterapi yöntemlerinde tek veya birkaç seansta yüksek dozda ışın uygulanmaktadır.

Hedeflenmiş ışınlama teknolojisi

Kanser tedavisinde en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan TrueBeam STx, Radyasyon Onkolojisinde vücudun her noktasındaki tümörün ışınlanmasında kullanılmaktadır. Geçmişte bu alanda adını duyuran Gama Knife ve Cyber Knife sistemlerine göre hastaya çok önemli ayrıcalıklar sunabilen TrueBeam STx, radyoterapi ve radyocerrahiyi bir arada gerçekleştirebilme özeliklere sahiptir. Gama Knife yalnızca kafa içi tümörlerinde ışınlama yapabilirken, Truebeam STx kafa içi ile birlikte vücuttaki tüm tümörler için kullanılmaktadır. Cyber Knife ise vücudun bütün bölgesine uygulanabilmekte ancak büyük tümörlerde etkin bir ışınlama yapma özelliği bulunmamaktadır. Truebeam STx teknolojisi, vücudun her bölgesinde görülebilen büyük tümörlerde de etkin bir ışınlama özelliğine sahiptir.

Sistem; robotik görüntüleme, otomatik hasta konumlandırma, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış bir kontrol özellikleri ile birçok teknik yeniliği kullanır. Genellikle ulaşılması güç bölgelerdeki tümörlerin tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. TrueBeam STx’i benzer teknolojilerden farklı kılan ise, yüksek doz hızına çıkma yeteneği sayesinde, daha yüksek dozu çok daha kısa sürede verebilmesi ve bu yönüyle de seans, süre ve sayısını önemli ölçüde azaltan yüksek performanslı tedavi süreçleri sağlamasıdır.

Tümörü saptama ve ışınlama özelliği

TrueBeam; tümörü hedefleyen, nokta atış ve tümörü takip edebilme özelliği sayesinde milimetrik ışınlama yapabilen bir sistemi ile radyoterapi gerektiren tüm kanser türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavi cihazının en büyük özelliği tedavi öncesi ve sırasında alınan 3 boyutlu görüntülerle tümörün yerini saptamak ve ışınların devamlı tümörü hedeflemelerine imkan sağlamaktır. Tümörler genellikle düzgün şekilli değildir. TrueBeam STx, ışınları şekillendirerek tümörün şekline uydurur ve böylece tümörün etrafındaki sağlam dokunun daha az doz almasını sağlar.

Tedavi ile eş zamanlı görüntüleme sistemi

TrueBeam STx, solunum takip sistemi sayesinde özellikle akciğer, meme, prostat ve spinal bölge kanserlerinin tedavisinde büyük fark yaratmaktadır. Hasta etrafında sürekli dönerek verdiği doz ile görüntülemeyi senkronize ederek ve tümör hareketini göz önüne alarak telafi eden ‘‘Gated’’ RapidArc teknolojisini de olanaklı kılmaktadır. Sistemin bir özelliği de tedavi ile eş zamanlı görüntüleme sayesinde, ışının tümörü tam olarak hedef alıp almadığı kontrol edebilir olmasıdır. İyi ve kötü huylu beyin tümörlerinde, Akustik Nörinoma, Kavernoma, Hipoz Adenomaları, Meningioma, Karaciğer Tümörleri / Metastazları, Akciğer Tümörleri / Metastazları, Kraniofarengioma, Pediyatrik Beyin Tümörleri, Gliomalar, Prostat Kanseri, Spinal Tümör / Metastazlar Trigeminal Nevralji, Adrenal Metastazlar, Pankreas Tümörleri, Baş - Boyun Kanserleri ve Oligometastazların tedavisinde kullanılmaktadır.

Aynı anda radyoterapi ve radyocerrahi uygulaması

TrueBeam STx cihazı, radyoterapi ve radyocerrahiyi aynı platformda gerçekleştirmesi ile diğer radyoterapi cihazlarına üstünlük sağlayan özelliğe sahiptir. TrueBeam, odaksal radyoterapi olarak adlandırılan radyocerrahi özelliği sayesinde, 3 santimetreden küçük tümörlerin yok edilmesine yönelik tedavi gerçekleştirmektedir. Radyocerrahi bazı tümörlerde cerrahiye alternatif olarak uygulanmaktadır.

Kısa tedavi süresi

TrueBeam STx teknolojisi tedavi sürelerini kısaltarak hastaya daha fazla rahatlık sunar ve çok kısa sürede yaptığı doz gönderimi sırasında tümör hareketlerine daha az zaman bırakarak daha isabetli ışınlama sağlar. Normalde 10-15 dakika süren yoğunluk ayarlı radyoterapi tedavisi 5 dakikadan az zamanda yapılabilmektedir. 40 dakikadan 2 saate kadar süren kompleks bir radyocerrahi uygulaması da 5 ila 20 dakikada tamamlanabilir.

RAPİDARC İLE 3 BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPİ

RapidArc, Volümetrik Yoğunluk Ayarlı Arc Tedavisi (VMAT) anlamına gelmekte olup çok hızlı bir şekilde görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda yoğunluk ayarlı radyoterapi yapabilen bir ışınlama yöntemidir. Bu cihaz ilk kez Ocak 2008 tarihinde ABD'de FDA onayı aldıktan sonra, dünya genelinde iyi onkoloji merkezlerinde yaygın bir şekilde tercih edilmeye başlandı. RapidArc’da tedavi süresi aynı işi yapan diğer cihazlara göre göreceli olarak az olmaktadır. RapidArc’ta 2 dakikanın altında olan görüntü alma süresine 2-3 dakikalık ışınlama süresi de eklenirse toplam 4 dakika gibi bir sürede tüm günlük tedavi sona ermektedir. Cihazın hasta etrafında bir veya daha fazla dairesel olarak dönmesi ile gerçekleştirilen bu teknikte tümörün daha hassas ve yüksek dozda ışınlanması sağlanırken komşu normal dokuların da yüksek oranda korunması sağlanır. Rapidarc’ın yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğini uygulayabilen diğer cihazlara göre başka bir avantajı da daha az monitör unit vererek radyoterapiye bağlı nadir de olsa gelişebilecek ikincil kanser olasılığını en aza indirgemesidir.

Rapidarc'ın önce çıkan özellikleri

Kendisi de bir lineer hızlandırıcı (LINAC) olan Rapidarc'ın özelliklerini anlatmak için yine son teknoloji ürünü olan diğer lineer hızlandırıcı cihazlarını kısaca tanımak gerekiyor. Son yıllarda radyoterapide standart olarak kullanılan lineer hızlandırıcıların ürettiği x-ışınları, hastalıklı bölgeye belli bir tedavi planlaması dahilinde uygulanıyor.

Klasik radyoterapi cihazlarında hastalar, bu kadar uzun süre hareketsiz yatmakta zorlanıyorlar. Hastaların özellikle tedavinin yan etkileri arttıkça hareketsiz yatmalarında güçlükler yaşanıyor; seans sırasında ağrı ve öksürme nedeniyle organların hareketleri uygulamayı zorlaştırabiliyor. Çocuk hastalarda da, aynı durum söz konusu. İşte bu durumlarda Rapidarc, tedavi süresinin kısa olması nedeniyle hastanın konforunu yükseltebiliyor.

Uygulama Nasıl Yapılıyor?

Hasta, cihazın yatak kısmına uzanıyor. Cihazın hareketli kısmı hastanın etrafında dönerken ışınlanma işlemi yapılıyor. Işınlama işlemi, hastanın hareket etmesine fırsat vermeden tamamlanıyor.

Hangi Kanser Türlerinde Kullanılıyor?

Bu teknoloji tüm kanser türlerinde ve radyoterapi uygulanan tüm hastalarda kullanılabiliyor.

ELEKTA VERSA HD İLE RADYOTERAPİ - IŞIN TEDAVİSİ

Kanser tedavisinde son teknolojilerden biri olan yeni nesil ışın tedavisi cihazı Elekta Versa HD, tedavi sırasında hastaya verilen dozların en doğru şekilde hesaplanarak sağlam organların zarar görmesini engellemektedir. Cihazın lineer hızlandırıcılar içerisinde 5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahip yapısı, sağlam organları korurken, ikincil kanser oluşum riskini de en aza indirmektedir. Ayrıca bu teknoloji, diğer cihazlara göre tedavi süresini büyük oranda kısaltması ile de ön plana çıkmaktadır.

“Yüksek Doz Oranı” modu tedavi süresini kısaltıyor

Geleneksel radyoterapi tekniklerinin tümünü etkin ve güvenli şekilde uygulayabilen Elekta Versa HD, bunun yanı sıra lineer hızlandırıcı bazlı stereotaktik tedavileri uygulayarak, modern kanser tedavisindeki gelişmeleri bir adım ileri taşımaktadır. Cihazın “Yüksek doz oranı” modu eski nesil lineer hızlandırıcılara göre üç kat fazla maksimum doz oranı sağlamaktadır. Versa HD, yüksek doz oranı uygulama seçeneğiyle, tedavi süresine kısaltırken başarı oranını arttırmaktadır.

Yüksek güvenilirlikle hedefe yönelik ışınlama

Versa HD cihazında Elekta’nın devrimsel nitelikteki çok koruma yapraklı ışın sınırlayıcı cihazı olan AgilityTM bulunmaktadır. Agility’nin koruma yaprağı hızı diğer sistemlere göre iki kattan daha yüksektir. Bu ışın sınırlayıcının patentli koruma yaprağı pozisyonlama teknolojisi, koruma yaprağı hareketlerini gerçek zamanlı olarak doğrulamakta ve aşırı hassasiyet, yüksek güvenilirlik ve gelişmiş uyumlulukla ışınlama yapılmasını sağlamaktadır. Cihazda bulunan 160 adet alan şekillendiricisi (MLC), hedef tümörün şeklini daha iyi belirlemekte ve sağlam organların zarar görme riskini azaltmaktadır.

Planlamada hastaya en uygun doz oranı belirleniyor

Versa HD cihazında altın standart olarak kabul görmüş hassas hesaplamaları yapabilen Monte Carlo algoritması ile desteklenen ve en kesin doz hesaplaması yapan Monaco kullanılmaktadır. Biyolojik doz optimizasyonuna sahip bu tedavi planlama sistemi sayesinde; hastaya uygun doz oranı hesaplanabilmekte, uygulanan dozun etkinliği kontrol edilebilmekte ve organlar riskten korunmaktadır.

Geliştirilmiş hasta güvenliği ve konforu

Versa HD, yeni ergonomik özellikleri ve daha yumuşak ve modern hatlı şekliyle rahat ve güvenli bir tedavi ortamı sağlamaktadır. Düşük mekanik gürültü ve ortam ışıklandırma efektleri ile Versa HD hasta konforunu oldukça arttırmaktadır.

Üstün teknolojik özellikler

Yoğunluk ayarlı radyoterapi, görüntü kılavuzluğunda radyoterapi ve sterotaktik yani nokta atışı ile tek cihazda birçok tedavi olanağı sağlar.

Conebeam CT (Düşük doz volumetrik BT)

Elekta Agility® MLC ile tam entegre; 40 cm x 40 cm tam alan boyunca 160 x 5 mm koruma yaprakları sayesinde hedef tümörün şekli en keskin şekilde belirlenir.

- Yüksek koruma yaprağı hızıyla tedaviler daha hızlı verilebilir.

- Terapötik olmayan dozda önemli derecede azalma sağlar.

- Versa HD ayrıca, modern ergonomisi, hasta dostu olan daha yumuşak ve parlak dışı, düşük mekanik gürültüsü, yeni kullanıcı kontrolleri ve ayrıca hasta için daha güven verici ve rahat bir atmosfer yaratmak için konulan ortam ışıklandırma efektleri sayesinde hasta konforunu arttırır.

- Versa HD, kanser tedavisinde standartları değiştiren, bazı tümör tedavilerinde çığır açan en yeni jenerasyon ışın tedavisi teknolojisidir.

- Lineer hızlandırıcı tabanlı Radyocerrahi (ışın ile ameliyat) yapabilen üstün bir cihazdır, aynı zamanda Radyoterapi endikasyonu olan her türlü hastanın tedavisine yüksek hassasiyet ile olanak sağlamaktadır.

En yakın rakibinden 5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahip kolimatör yapısı sayesinde, sağlam organları korurken ikincil kanser oluşum risklerinde en düşük yüzdeye sahiptir.

Alanında en yüksek sayı olan 160 adet alan şekillendirici’ye (MLC) sahip olması ile, hedef hacmin şeklini daha iyi kapsamakta ve sağlam organların alacağı doz miktarlarını azaltmaktadır.

Yine alanında en yüksek MLC (alan şekillendirici) hızına sahip olması sayesinde rakiplerine göre tedavi süresini kısalmaktadır.

Dünyaca kabul görmüş hassas hesaplamaları yapabilen Monte Carlo algoritmasına sahip tedavi planlama sistemi ile, hastaya verilen dozlar en doğru şekilde hesaplanabilmektedir.

Filtresiz tedaviye olanak sağlayan (FFF) enerjileri sayesinde, filtreli enerjilerin 4 katına kadar doz hızına ulaşabilmektedir. Radyocerrahi (ışın ile ameliyat) tedavisi görecek hastalara hızlı ve hassas bir şekilde tedavi uygulayabilmektedir.

4 boyutlu tedaviye olanak sağlayan, solunum takibi sayesinde hedef hacme doz verirken sağlam organları maksimum düzeyde korumaktadır. Sistem sadece belirlenen solunum faz aralığında ışınlama yapıp diğer solunum fazlarında ışınlamayı otomatik olarak kesmektedir. Başta Karaciğer, Akciğer ve Sol meme kanseri hastaları için çok önem teşkil etmekte olan solunum takibi de yapılabilmektedir. Tedavi esnasında olabilecek hasta hareketlerini sistem otomatik algılayıp, sağlam organların fazla doz almasını önleme özelliğine de sahiptir.

6 boyutlu masa hareketi sayesinde hasta pozisyonlamasını hızlı ve hassas bir şekilde yapabilmektedir.

Prostat kanseri hastalarının tedavisinde invaziv işaretleyiciler (fiducial marker) koymaya gerek olmadan, prostat takibi ultrason görüntüsü eşliğinde yapılabilmektedir.

CYBERKNİFE RADYOCERRAHİ İLE RADYOTERAPİ - IŞIN TEDAVİSİ

CyberKnife, milimetrik hassasiyette kanser tedavisine olanak sağlayan robotik radyocerrahi sistemidir. Klasik radyocerrahi metotlarından farklı olarak CyberKnife tedavi süresince görüntüleme ile hedefin yerini belirleme ve kılavuzluk yapan sistemle bilgisayar kontrollü robot sistemini birleştirerek tümörlerin yüksek bir hassasiyetle ışınlanmasını sağlıyor. Normal dokular, radyasyonunun etkilerinden yüksek düzeylerde korunabiliyor.

CyberKnife kullanımı özellikle kafa içi (intrakranial) tümörlerin tedavisi ile anılmaktadır. Bu oluşumlar, beyin metastazları veya beynin primer iyi ve kötü huylu tümörleri olabilir. CyberKnife'ın kullanıldığı ekstrakranial patolojiler ise, baş-boyun kanserleri, akciğer kanserleri, karaciğer kanserleri, pankreas kanseri, yumuşak doku tümörleri, spinal tümörler, prostat kanseri, metastatik kanserler, tekrarlayan kanserlerdir.

CyberKnife radyocerrahi sisteminin avantajları

- Ağrısız uygulanabilir olması,

- invaziv (girişimsel) olmaması,

- anesteziye ihtiyaç duyulmaması,

- ayaktan tedavi yöntemi olması

- yüksek doğruluk ile tümörü çevreleyen sağlam dokuları ve organları koruması, dolayısı ile yan etki riskinin çok düşük olması

- tedavi sırasında herhangi bir şekilde nefes tutmaya gerek olmaması şeklinde sıralanabilir.

Temel olarak CyberKnife, sanayide kullanılan robotlar üzerine yerleştirilmiş olan gelişmiş bir lineer hızlandırıcıdır. Koordinatlar yardımıyla bir hedefin tedavisi anlamına gelen Stereotaktik Radyocerrahi (SRC), üç boyutlu olarak koordinatların belirlenmesini takiben, yüksek dozda uygulanan radyasyonla tümörün tek seansta tamamen harap edilmesi anlamına geliyor. Bu tedavi birden fazla seansta, genellikle 3-5 seans uygulandığında tedavinin adı Stereotaktik Radyoterapi (SRT) olmaktadır.

Tekrarlayan uygulamaya imkan verir

CyberKnife, önceden radyoterapi almış ancak aynı bölgede hastalığı tekrarlamış hastalarda da kullanılıyor. Bu tür tümörlerde ikinci kez uygulama yapılabiliyor.

Ameliyatsız Kanser Tedaviler

Girişimsel radyolojik yöntemler ülkemizde az tanınan, ancak kanser tedavisinde önemi gittikçe artan uygulamalardır. Her geçen gün erken evrelerde teşhis edilen kanserlerin oranı artmakta, bu da klasik cerrahilerden bizleri uzaklaştırmaktır. Bu yöntemler alanında uzman girişimsel radyologlar tarafından uygulanmaktadır.

Kanser tedavisinde ameliyat neredeyse asırlardır vazgeçilemeyen ana tedavi yöntemlerinden birisidir. Özellikle son 20-30 yılda teknolojide ve kanserin medikal (ilaç) tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Bir grup kanserin kemoterapiye ve radyoterapiye duyarlı olmasının saptanması sonucu cerrahi bu tümörlerde terk edilmiş veya sadece seçilmiş hastalarda uygulanmaktadır. Bu kanser türlerine örnek üst yutak kanseri olarak adlandırılan nazofarenks kanseridir. Gırtlak kanserinin erken ve ileri evrelerinde de cerrahi yerini radyoterapi ve radyo-kemoterapiye bırakmıştır. Radyoterapinin kanser tedavisinde öneminin artması ve bu alanda gerçekleşen teknolojik devrim ile çok sayıda kanser türünde radyoterapi kullanılır olmuş bununla birlikte bölgesel yenilemiş kanserler ve ameliyatın uygun olmadığı çok sayıda kanserde modern teknolojiler ile neredeyse cerrahiye yakın başarılar elde edilmiştir. Zaman içinde bu başarı ile streotaktik olarak uygulanan radyoterapi yönteminin SRS (radiosurgery) yani radyocerrahi olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Günümüzde radyocerrahi, beyin tümörleri, sınırlı alan ve boyutta yenilemiş çok sayıda kanser türünde, erken evre akciğer kanseri, ve prostat kanserinde son derece popüler uygulamalar olmuştur.

Radyoterapi teknolojisinde yeniliklere paralel olarak kanser tedavi alanında, radyofreakans, lazer, mikrodalga, HIFU (yüksek frekanslı ultrason dalgaları), Nano-Knife (geri dönüşümsüz elektroterapi) gibi yöntemler geliştirilmiş ve çok sayıda kanser türünde neredeyse cerrahinin yerini almaya başlamıştır. Radyoterapinin tedavi alanında oluşturduğu normal dokular üzerindeki hasara karşın girişimsel radyologlar tarafınca uygulanan bu yöntemlerde normal dokularda oluşan hasar son derece sınırlıdır ve tekrarlayan uygulamalar yapılabilmektedir. Perkütan tümör ablasyon yöntemleri olarak da bilinen bu yöntemlerde kullanılan iğneler ciltten girilerek tümörün içine yerleştirilir. Yöntemin özelliğine bağlı olarak elektrod olarak da adlandırılan bu iğnelere bağlanan değişik cihazlar aracılığı ile soğutucu gazlar, ultrason dalgaları, radyofrekans veya elektrik akımları verilir. Böylece tümörü tamamen içine alacak şekilde doku tahribatı yapılır. Bu tür yöntemlere minimal invaziv kanser tedavileri denilmektedir. Bu yöntemler uygulanırken ultrason, MRG ve tomografi gibi yöntemler kullanılarak tümörün üç boyutlu değerlendirilmesi yapılır. İğnelerin tümör içine doğru yerleştirilmesi ve ablasyon yöntemi sonrası yöntemin türüne göre tahrip edilen doku alanı görüntüleme yöntemleri ile işlem sırasında ve sonrasında değerlendirilebilir.

Perkütan ablasyon için önce hastanın daha önceden çekilmiş olan tomografi, ultrason, Emar (MRG) ve PET-BT gibi filmleri incelenir. Ablasyon yapılması planlanan tümörlerin cinsi, sayısı, büyüklüğü ve yerleşimleri değerlendirilir. Daha sonra eldeki bilgilere göre her bir hasta ve tümör için hangi ablasyon yönteminin uygulanacağına, işlem sırasında hangi görüntüleme yönteminin kullanılacağına, ciltten nereden giriş yapılacağına ve hangi anestezi tipinin uygulanacağına karar verilerek işlem için bir planlama yapılır.

Ablasyonların çoğu hasta uyanık iken lokal anestezi ve sedasyon altında yapılabilir

Görüntüleme yöntemi olarak kullanım rahatlığından dolayı ultrason tercih edilir, ultrasonla görülemeyen tümörlerde ise ablasyon genellikle tomografi kılavuzluğunda yapılır.

Bazı durumlarda, ablasyon sırasında hem anjiografi hem de tomografiyi aynı anda kullanmak yararlı olabilir. Örneğin normal tomografi ve ultrasonda görülemeyen bazı karaciğer tümörleri, karaciğer atardamarına anjiografide yerleştirilen bir kataterden ilaç verilerek yapılan tomografide görülerek tedavi edilebilir. Son yıllarda, “Cone Beam CT” özellikli anjiografi cihazları ile hem tomografi hem de anjiografi aynı cihazla yapılabilir hale gelmiştir. Bu cihazlarla, özellikle akciğer biyopsileri ve ablasyonları daha kolay ve emniyetli olarak yapılabilmektedir.

Kanser Tedavisinde Kullanılan Ablasyon Yöntemleri Nelerdir?

Kanserde perkütan ablasyon için günümüzde 3 grup yöntem kullanılmaktadır:

- Kimyasal ablasyon,

- Termal (ısıtma/dondurma) ablasyon,

- Geridönüşümsüz elektroporasyon (nanoknife).

Kimyasal ablasyon: Tümörün, içine alkol, asetik asit gibi kimyasal maddeler enjekte edilerek tahrip edilmesidir. Tüm dünyada 20 yıldan fazla uygulanan etkili ve emniyetli bir yöntemdir. En önemli avantajları maliyetinin düşük olması ve yan etkilerinin az olmasıdır. Ancak tümörü tamamen öldürmek için genellikle birden fazla (bazen çok sayıda) girişim yapmak gerekir.

En çok karaciğer tümörlerinde, özellikle karaciğerin primer tümöründe (hepatoselüler karsinom) kullanılır. Bunun dışında tiroid tümörlerinde ve lenf nodu metastazlarında da kullanım alanı vardır.

Termal ablasyon: Tümörün, merkezine yerleştirilen bir elektrod aracılığıyla ısıtılarak ya da dondurularak tahrip edilmesine dayanır. Isıtma yöntemleri;

- radyofrekans,

- mikrodalga,

- lazer ve

- Ulstrasondur.

Bunların içinde en popüler olanı radyofrekans ablasyondur (RFA), ikinci sıklıkta mikrodalga kullanılmaktadır. Radyofrekansta, dokuya alternatif elektrik akımı verilerek doku içindeki iyonlar harekete geçirilir. Bu hareket sonucu oluşan sürtünme ısıya dönüşür ve doku tahrip edilir. Mikrodalgada ise yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalarla doku içindeki su molekülleri harekete geçirilerek ısı üretilir. İki yöntem arasındaki temel fark ısı üretmek için radyofrekansta elektrik akımı, mikrodalgada ise elektromanyetik dalgaların kullanılmasıdır. Karaciğer ve yumuşak doku gibi iletken bölgelerde her iki yöntem de etkilidir, ancak radyofrekansla deneyim çok daha fazladır.

Akciğer ve kemik gibi nisbeten yalıtkan dokularda ise radyofrekans yeterli ısı üretemeyebilir, bu bölgelerde mikrodalga teorik olarak daha etkili olabilir. Radyofrekans ve mikrodalga en çok karaciğer, akciğer, böbrek, kemik ve yumuşak doku tümörlerinde kullanılır.

Termal ablasyonda kullanılan bir diğer yöntem de kriyoablasyondur (dondurma). Bu yöntemde, ciltten tümörün merkezine yerleştirilen ve ‘prob’ adı verilen özel iğnelerle tümör dokusu dondurularak tahrip edilir. Kriyoablasyon en çok böbrek ve prostatta, daha az oranda da akciğer, karaciğer ve memede kullanılmaktadır. En önemli üstünlüğü, tahrip edilen dokunun ultrason, tomografi ve Emarda ablasyon işlemi sırasında keskin sınırlı olarak görülebilmesidir.

Geridönüşümsüz (kalıcı) elektroporasyon (Nano-Knife)

Geridönüşümsüz elektroporasyonda, çok yüksek voltta kısa süreli elektrik akımı vererek hücre duvarının geçirgenliğini geri dönüşümsüz olarak artırılır ve tümör dokusunda kalıcı tahribat oluşturulur. Klasik geri dönüşümlü elektroterapi yöntemi neredeyse 100 yıldır kullanılmaktadır ancak başarısı oldukça zayıf düzeyde kalmıştır. Bu nedenle de kullanımı giderek azalmıştır. İşlem sırasında yüksek (birkaç bin volt) elektrik akımı verilerek hücre duvarı geçirgenliği geridönüşümsüz olarak artırılır. Bu tür elektroporasyonda geçirgenlik ortadan kalkmaz ve hücre canlılığını kaybeder.

Nano-Knife yöntemi pankreas kanseri, safra yolları kanserleri ve prostat kanserinde denemiş ve etkili olduğunun fark edilmesi ile birlikte kullanımı dünyada hızla artmıştır. Ancak yöntemin güçlüğü, genel anestezi altında yapılıyor oluşu, uygulayan ekibin deneyimli olma zorunluluğu ve işlemin pahalı oluşu önündeki en önemli kısıtlılıklardır.

Günümüzde en çok pankreas ve safra kanalı kanserlerinde ve prostat kanserinde kullanılmaktadır. Pankreas kanserinde tanı konulduğu anda çoğunlukla tümör bölgesel olarak ilerlemiş evrededir. Yani pankreasın etrafındaki ana damarlara yayılım söz konusudur ve bu hastalarda ameliyat mümkün olmaz.

Nanoknife, pankreas komşuluğundaki bu damarlara zarar vermeden tümör dokusunu öldürebilir

Ayrıca bu bölgedeki diğer damarlara ve oniki parmak barsağına da zarar vermediği gösterilmiştir. Ancak, Nanoknife ablasyonun pankreas kanserinde emniyetli olarak yapılabilmesi için 3-4 tane iğnenin birbirine paralel olarak damar ve barsaklardan geçmeden tümörün kenar kısımlarına yerleştirilebilmesi gerekir. Bunun için de görüntüleme yöntemlerinin maksimum kullanılması ve uygulamayı yapan hekimin tecrübeli olması çok önemlidir. Son yıllarda ameliyatla karın açılarak pankreas tümörü ve damarsal yapılar görülerek cerrahi eşliğinde nano-knife uygulanması ümit verici sonuçlara neden olmuştur. Bu tedavi yönteminin kullanılmasında oldukça deneyimli ekiplere ihtiyaç vardır.

Ablasyon Tedavileri Hangi Tümörlerde Uygulanır?

Kimyasal ablasyon en sık hepatoselüler karsinom adı verilen karaciğerin primer tümöründe uygulanır. Bu tümörde, asetik asit ve alkol ile yıllarca başarıyla ablasyon yapılmıştır. Bunun dışında tiroid nodüllerinde ve bazı lenf düğümü tümörlerinde de kullanılmaktadır. Kimyasal ablasyon, günümüzde daha çok termal ablasyon yöntemlerinin teknik olarak zor ya da riskli olduğu bölgelerde bazan da termal ablasyonlarla kombine olarak onların etkisini artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Termal ablasyon günümüzde en çok uygulanan ablasyon tekniğidir, özellikle radyofrekans ablasyon yaklaşık 15 yıldır tüm dünyada gittikçe daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer ablasyon yöntemlerinde olduğu gibi en çok karaciğerde uygulanmıştır. Ancak, akciğer, böbrek, dalak, lenf nodu, kemik ve yumuşak doku tümörlerinde de sık olarak uygulanmaktadır. Termal ablasyonun uygulama tekniğinin kolay olması, kontrollü ve öngörülebilir bir ablasyon yapması ve yan etkilerinin az olması en önemli avantajlarıdır. Termal ablasyondaki amaç, tümörü çevresindeki yaklaşık 1 cm kalınlığında sağlam doku tabakası ile birlikte yakmaktır. Yapılan birçok çalışmada termal ablasyonun yaktığı bölgede tümör dokusunu tam olarak öldürebildiği kanıtlanmıştır. Bu özelliği nedeniyle eskiden sadece cerrahi operasyona uygun olmayan hastalarda kullanılırken günümüzde özellikle karaciğer tümörlerinde bazı hastalarda cerrahi operasyonun yerini tutabilecek bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Bu üstünlükleri yanında termal ablasyonun bazı zayıflıkları da vardır;

Termal ablasyonda üretilen ısı akan kan ile uzaklaştırıldığından kan damarlarının çevresindeki tümör dokusu yeterince ısıtılamayabilir. "Heat Sink" adı verilen bu etki bir yandan damar duvarını ablasyondan koruyucu bir etki yaparken diğer taraftan damar çevresindeki tümör dokusunun tamamen öldürülmesine engel olabilir.

Kan kadar hızlı akmayan safra ya da idrar gibi sıvıların bulunduğu kanallarda ise heat sink etkisi az olacağından bu kanalların çevresindeki tümör dokusu kolayca tahrip edilebilir, ancak bu kez de heat sink etkisinin koruyuculuğu olmayacağından termal ablasyon safra ve idrar kanallarında tahribat yapabilir.

Termal ablasyon damar ve kanallarla birlikte sinirleri de tahrip edebilir. Bu nedenle, örneğin prostat gibi bir organda uygulanırsa idrar tutamama (inkontinans) ve iktidarsızlık (impotans) yapabilir.

Termal ablasyon mide barsak gibi sindirim sistemi organlarına komşu bölgelerde yapılırsa bu organlara zarar verebilir. Bunu engellemek için, tümör bölgesini ablasyon sırasında çeşitli yöntemlerle bu organlardan uzaklaştırmak gerekir.

Sonuç olarak, yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı termal ablasyon yöntemleri büyük damarlara, safra ve idrar kanallarına, önemli sinirlere ve mide-barsak gibi içi boş sindirim organlarına yakın komşuluk gösteren tümörlerde yeterince etkili ve emniyetli olmayabilir.

Geridönüşümsüz elektroporasyonun (Nano-Knife) en çok uygulandığı tümörlerden birisi pankreas başı kanseridir. Pankreas başı, karaciğer atardamarı ile ince barsak atardamarı ve toplardamarıyla ayrıca on iki parmak barsağı ile çok yakın komşuluk gösterir. Bu nedenle pankreas tümörlerinde radyofrekans gibi termal ablasyon yöntemleri sık uygulanmaz. Geridönüşümsüz elektroporasyon ise bu bölgedeki damarlara ve ince barsağa zarar vermeden tümör dokusunu öldürebilir. Yöntemin pankreas kanserindeki emniyeti ve etkinliği son yıllardaki bazı çalışmalarda çok sayıda hastada gösterilmiştir.

Geridönüşümsüz elektroporasyonun bir diğer uygulama alanı da karaciğerde büyük damarlara ve safra kanallarına komşu tümörlerdir. Bu tür tümörlerde, radyofrekans ve diğer termal yöntemler safra kanallarına zarar verebilir, büyük damarların çevresindeki tümör dokusuna da yeterince etki etmeyebilir. Geridönüşümsüz elektroporasyon bu tür tümörlerde daha başarılı ve emniyetli olabilir. Ancak geridönüşümsüz elektroporasyonun da radyofrekans ve mikrodalga gibi termal ablasyon yöntemlerine göre teknik olarak daha zor olması, uzun sürmesi, daha pahalı olması ve genel anestezi gerektirmesi gibi dezavantajları vardır.

Sonuç olarak, her perkütan ablasyon yönteminin kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır. Hangi tümörde hangi perkütan ablasyon yönteminin kullanılacağına bu ablasyon yöntemleri konusunda yeterli bilgi ve deneyimi olan girişimsel radyologlar karar vermelidir.

Perkütan Ablasyonun Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Perkütan ablasyon, tıpkı cerrahi operasyon ve yüksek doz radyoterapi gibi bazı kanserleri tedavi edebilen bir yöntemdir. Cerrahi operasyona üstünlüğü, lokal anestezi altında ciltten girilerek yapılması, hastanede kalmayı gerektirmemesi ve daha az riskli olmasıdır. Radyoterapiye üstünlüğü ise, etkinliğinin tümör tipine bağımlı olmaması ve gerektiğinde defalarca tekrarlanabilmesidir.

Perkütan ablasyon birçok hastada bu yöntemlerin alternatifi değil destekleyicisi olarak kullanılır

Örneğin, aynı hastada bazı tümörler cerrahi olarak, bazıları radyoterapi ile bazıları da perkütan ablasyonla tedavi edilebilir.

Perkütan ablasyonun bazı dezavantajları da vardır. Lokal nüks yani tümörün aynı yerden tekrarlama riski cerrahi ve radyoterapiye göre biraz daha yüksektir. Ancak nüks durumunda aynı bölgeye yeniden ablasyon uygulanabilir. Bunun dışında perkütan ablasyonun diğer dezavantajları, tıpkı cerrahi işlemlerde olduğu gibi, sonuçlarının ablasyonu uygulayan kişinin bilgi ve tecrübesine bağımlı olması ve ablasyon için gerekli teknik donanım ve personelin az sayıda yerde bulunması olarak sıralanabilir.

Radyofrekans Ablasyon

Tümöre yerleştirildikten sonra şemsiye tarzında açılan iğneleri aracılığı ile tümörlü dokuya alternatif akım verilir. Bu akım kanser hücrelerinde (+) ve (-) yüklü iyonlar ileri-geri hareket ettirerek iğne çevresinde ortalama 80-100 derece arasında ısı oluşturulur. Oluşan ısı, iğnenin çevresindeki yaklaşık 3-5 cm çapındaki bir alanda doku ölümüne yol açar. Tahrip edilen alanın büyüklüğü kullanılan iğnenin cinsine ve sayısına göre değişiklik gösterebilir.

Radyofrekans ablasyon kanser alanında 25 yıldan uzun süredir kullanılmaktadır. İlkin karaciğer kanserleri ve metastazlarında kullanılmaya başlanmış olup, daha sonra da akciğer, böbrek, tiroid ve kemik tümörlerinde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Kriyoablasyon

Kriyoablasyon kanserli dokuyu dondurarak tahrip eden bir ablasyon yöntemidir. İşlem sırasında yüsek basınçlı Argon gazı tümörün içine yerleştirilen iğnelerin içinden geçirilerek iğnenin tam ucunda serbestleştirilir. Argon gazının basıncının aniden düşmesi dokuda eksi 40-80 derecelere varan bir soğutma yani dondurma etkisi yaratır. Joule-Thompson etkisi denen bu olayda, kriyoablasyon iğnesinin çevresinde bir buz topu (iceball) oluşur. Bu buz topu tümörde buz kristallerinin oluşması, damarların tıkanması ve hücrelerin kendi kendine ölümü (apopitoz) sonucu yaygın bir doku ölümüne yol açar.

Kriyoablasyon işlemi sırasında tümöre yerleştirilen iğnelere "prob" ya da "kriyoprob" adı verilir. Kriyoproblar düz iğne şeklindedir ve yukarıda da belirtildiği gibi içlerinde yüksek basınçlı Argon gazının geçtiği daha ince bir kanal vardır. Bu yöntemde kullanılan her bir iğne 2-3 cm arasında bir ablasyon yani tümör tahribatı oluşturabilmektedir. Büyük boyutlu tümörlerde iğne sayısı artırılarak ablasyon alanı büyütülebilir ve şekli değiştirilebilir. Örneğin tek iğne kullanıldığında yaklaşık 2 cm olan ablasyon çapı 4 iğne kullanıldığında 5 cm ye ulaşır ve böylece büyük tümörleri de tedavi etmek mümkün olabilir. Günümüzde kullanılan kriyoablasyon cihazlarına aynı anda 25 kriyoprob bağlanabilir ve çok büyük tümörlerde de perkütan ablasyon uygulanabilir.

Kriyoablasyonun kullanıldığı en popüler alan erken evre prostat kanseri ve böbrek kanserleridir. Bununla birlikte akciğer kanseri ve metastazları dahil çeşitli organ ve yumuşak dokularda yerleşen tümörlerde avantaj ve dezavantajları göz önüne alınarak kullanılabilir.

Mikrodalga Ablasyon

Mikrodalga ablasyonun geliştirilmesi günlük yaşamda mutfakta kullandığımız mikrodalga ısıtıcılar ile paralel bir gelişim göstermiştir. İğneler (antenler) aracılığı ile oluşturulan bu dalgalar dokuda bulunan su moleküllerini dalgalar şeklinde hareket ettirir (osilasyon) ve bu moleküllerin sürtünmesiyle tümör dokuda 80-100 derece arasında ısı oluşur. Oluşan ısı iğnenin çevresindeki yaklaşık 3cm çapındaki bir alanda kanserli dokunun ölümüne yol açar. Bu alan ablasyonun süresine, kullanılan iğnenin cinsine ve sayısına göre bir miktar artabilir ya da azalabilir. Mikrodalga ablasyonda dokuya elektrik yerine elektromanyetik dalgalar gönderilir.

2000’li yıllardan sonra tıpta kullanılmaya başlanılan bu yöntemde kullanılan iğnelere anten adı verilir. Karaciğer kanserleri ve akciğer metastazları, yumuşak doku yerleşimli tümörlerde kullanılabilir.

Yukarıda sayılan tüm kanser tedavi ve teknolojilerine sizler ulaşabilir durumdayız.

Doğru Tedavi Planına Giden Yol

Kanser gibi bir ciddi sağlık sorunu ile uğraşırken, en doğru tedavi planına ulaşma çabası bazen oldukça zorlayıcı olabilir. Tüm tedavi seçeneklerinizi öğrendiğinizden emin olmanın bir yolu, başka bir doktordan ikinci bir görüş istemektir. Birçok kişi bunu yapar ve çoğu doktor da hastasının ikinci görüş alma isteğini anlayışla karşılar. Unutmayın, iyi bir tedavi planı yapılması için her zaman fırsat vardır!

Tanınızı Doğrulayın

Tanıyı doğrulamak, sizin için doğru tedavi planının yapıldığı konusunda daha emin olmanızı sağlar. Birçok hastada ikinci bir görüşün, kanserin evresini, türünü veya tedavisini değiştirdiği gözlenmiştir.

İkinci Görüş Almaktan Çekinmeyin

Artık birçok hekim, tedaviye başlamadan önce görüş alınması konusunda teşvik edici olmaktalar. Doktorunuza güveniyor olabilirsiniz, fakat hangi tedavinin sizin için en iyi olduğunu anlamak için ikinci görüş yardımcı olabilir.

Tedavi Seçenekleriniz Olabilir

Bazı hastanelerde diğerlerinin sahip olduğu imkanlar bulunmayabilir. Başka bir sağlık sistemindeki bir hekimden görüş almak, ileri teknolojiye veya hastalığınıza özgü tedavilere ulaşmanızı sağlayabilir.